Masch Albl, Masch Albl filmschule, Masch Albl ifs köln, Masch Albl kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Mascha Albl

More
BA Drehbuch

Aylin Alici

More
MA 3D Animation for Film & Games

Sameh Aransa

More
Matthias Atzinger, Matthias Atzinger filmschule, Matthias Atzinger ifs köln, Matthias Atzinger drehbuch
BA Regie

Matthias Atzinger

More
Christoph Bargfrede, Christoph Bargfrede filmschule, Christoph Bargfrede ifs köln, Christoph Bargfrede editing
BA Editing Bild & Ton

Christoph Bargfrede

More
André Becker, André Becker filmschule, André Becker ifs köln, André Becker Kamera
BA Kamera

André Becker

More
Max Bell, Max Bell filmschule, Max Bell ifs köln, Max Bell editing
BA Editing Bild & Ton

Max Benjamin Bell

More
Ebru Sara Bilen, Ebru Sara Bilen filmschule, Ebru Sara Bilen ifs köln, Ebru Sara Bilen editing
BA Editing Bild & Ton

Ebru Sara Bilen

More
Arthur Brux, Arthur Brux filmschule, Arthur Brux ifs köln, Arthur Brux regie
BA Regie

Arthur Brux

More
Maren Buchholz, Maren Buchholz filmschule, Maren Buchholz ifs köln, Maren Buchholz szenenbild
BA Szenenbild

Maren Buchholz

More
Leander Büge, Leander Büge filmschule, Leander Büge ifs köln, Leander Büge kamera
BA Kamera

Leander Büge

More
Alexander Conrads, Alexander Conrads filmschule, Alexander Conrads ifs köln, Alexander Conrads kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Alexander Conrads

More