Masch Albl, Masch Albl filmschule, Masch Albl ifs köln, Masch Albl kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Mascha Albl

Mehr Infos
MA 3D Animation for Film & Games

Sameh Aransa

Mehr Infos
Christoph Bargfrede, Christoph Bargfrede filmschule, Christoph Bargfrede ifs köln, Christoph Bargfrede editing
BA Editing Bild & Ton

Christoph Bargfrede

Mehr Infos
Max Bell, Max Bell filmschule, Max Bell ifs köln, Max Bell editing
BA Editing Bild & Ton

Max Benjamin Bell

Mehr Infos
Ebru Sara Bilen, Ebru Sara Bilen filmschule, Ebru Sara Bilen ifs köln, Ebru Sara Bilen editing
BA Editing Bild & Ton

Ebru Sara Bilen

Mehr Infos
Alexander Conrads, Alexander Conrads filmschule, Alexander Conrads ifs köln, Alexander Conrads kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Alexander Conrads

Mehr Infos
MA Digital Narratives

Javiera Cortes

Mehr Infos