Anna Weber
BA Kreativ Produzieren

Anna Weber

BA Drehbuch

Theresa Wessel

Bastian Westholt
BA VFX & Animation

Bastian Westholt

Franziska Wieden, Franziska Wieden filmschule, Franziska Wieden ifs köln, Franziska Wieden kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Franziska Wieden

BA Szenenbild

Luca Wirtz

BA Regie

Mimi Zak

MA Digital Narratives

Handuo Zhang

Jan Zinn, Jan Zinn filmschule, Jan Zinn ifs köln, Jan Zinn szenenbild
BA Szenenbild

Jan Zinn