Alumni

Bünyamin Musullu

Bünyamin Musullu

BA Film | Regie

Alumni

Regisseur (u. a. DER SCHREI)

E-Mail

Vita

BÜNYAMIN MUSULLU geboren 1990 in Bonn | 2008-2014 Studium an der Universität Istanbul im Fach Übersetzungswissenschaft | 2015-2018 Bachelorstudiengang Film / Regie an der ifs