Apostolos Sivridis, Apostolos Sivridis filmschule, Apostolos Sivridis ifs köln, Apostolos Sivridis kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Apostolos Sivridis

Mehr Infos
MA 3D Animation for Film & Games

Timo Stampa

Mehr Infos
MA Digital Narratives

David Vernaglione

Mehr Infos
Florian von Leitner, Florian von Leitner filmschule, Florian von Leitner ifs köln, Florian von Leitner kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Florian von Leitner

Mehr Infos
Franziska Wieden, Franziska Wieden filmschule, Franziska Wieden ifs köln, Franziska Wieden kreativ produzieren
BA Kreativ Produzieren

Franziska Wieden

Mehr Infos